Používané materiály

  • pryskyřice Interacryl Ortho – sypací technika,
  • pryskyřice Interacryl Cast – licí technika
  • zuby: Major
  • dráty: Leowire, Dentaurum
  • kov: Modiral S
  • zatmelovací hmoty: systém Siladent